För upphandlare

För att din kommun eller landsting* ska ha rätt att använda våra ramavtal ska ni betala en årlig serviceavgift till oss. Genom avgiften har du möjlighet att avropa på samtliga våra ramavtal som vi tar fram under året.

  • I slutet av oktober varje år skickas en faktura till våra kunder (inloggningsansvariga) och i vissa fall skickas även information till kommunchef/landstingsdirektör/regiondirektör eller bolagets VD.
  • Genom betalning av denna faktura (senast den 31/12) har din myndighet/enhet visat den aktiva handling som behövs för att bli avropsberättigad på de ramavtal som annonseras under det kalenderår som fakturan avser.
  • När fakturan är betald har du rätt (men inte skyldighet) att använda våra ramavtal.
  • Om din myndighet inte betalat serviceavgiften vid årsskiftet kan du betala in den senare under året. Det innebär att du blir avropsberättigad på alla de upphandlingar som vi genomför under året, från och med det datum du ansluter dig.
    Mejla om du glömt betala fakturan.
  • Inför varje upphandling kan du göra en så kallad avstegsanmälan. Det innebär att du inte är avropsberättigad på det/de avtal du väljer bort. Avstegsanmälan går att göra fram till dess att upphandlingen är annonserad. Du hittar information om våra planerade och pågående upphandlingar på vår webbplats.
    Du får även en påminnelse om avsteganmälan via e-post i samband med att vi påbörjar arbetet med förfrågningsunderlaget.
  • Du ser vilka avtal du och din organisation är avropsberättigade på när du loggar in på Mina sidor.

* Innefattar kommuner, landsting, regioner och deras bolag.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar