Delta i våra avtalsgrupper

Värdefulla kunskaper tas tillvara i avtalsgrupper

I förarbetet till varje upphandling kallar vi samman en avtalsgrupp. Denna grupp bidrar till förfrågningsunderlaget med sin sakkunskap och hjälper oss att se till att upphandlingen stämmer överens med de behov som finns hos de avropande myndigheterna.

När upphandlingen är klar och ramavtalet börjar användas medverkar avtalsgruppen även i avtalsuppföljningen.

Vi sätter stort värde på den expertis vi får tillgång till genom avtalsgrupperna.

Är du intresserad av att delta i en avtalsgrupp anmäl ditt intresse nedan.

Anmäl ditt intresse att delta i en avtalsgrupp

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar