Två lika ramavtal

Hur ska man veta vilket ramavtal man ska använda när det finns två lika inom ett ramavtalsområde?

Inom ett ramavtalsområde kan du hitta två ramavtal som är likadana, med samma villkor och med samma sista avtalsdag. Det endas som skiljer dessa ramavtal åt är kretsen av avropsberättigade och att leverantörerna inte är exakt samma.

Eftersom avtalen är så pass lika kallar vi dem för systeravtal. Du ska använda det ramavtal som du är listad som avropsberättigad på. Du ser vilket avtal det är genom att logga in på Mina sidor.