Kundstöd möter dig på hemmaplan

SKL Kommentus kundstöd erbjuder kundanpassad service genom våra regionala inköpsstöd. Syftet är att vara lättillgängliga för samtliga kunder i hela landet och vara dedikerade de beställare som respektive regionalt inköpsstöd ansvarar för.

Målet är att stötta och avlasta dig som använder våra produkter, tjänster och kompetens. Vi vill bygga en relation, skapa samarbeten som leder till ökad förståelse samt ha en öppen dialog som gynnar alla parter.

Kundbesöken – en bra kanal för kunskap

Ditt regionala inköpsstöd kommer gärna på besök för genomgång av vårt utbud. Önskar din verksamhet genomgång av ett ramavtal för mer kunskap ordnar vi en dag på plats hos er. Då kan även kategoriansvariga och/eller leverantörer medverka.

Utöver detta gör vi avtalsjämförelser, tar fram argumentstöd, stöttar vid förnyad konkurrensutsättning, tillhandahåller kundpaneler och arrangerar nätverksträffar.

Fler möjligheter att träffa Kundstöd

Vi anordnar även nationella beställardagar, medverkar på mässor/bransch-/nätverksträffar, genomför avtalsuppföljningar och håller i telefonkonferenser.

Allt för att fånga upp såväl tankar som åsikter och i förlängningen bli en värdeskapande partner för dig som kund.

Vid frågor, kontakta

Fredrik Lovén

Chef kundstöd, SKL Kommentus
Tel:
08 709 59 36
:

Sari Bodin

Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus
Tel:
031-701 62 03
:

Ewa Jörgensen

Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus
Tel:
08 709 59 41
:

Anna Törnqvist

Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus
Tel:
040 661 62 10
Mobil:
072 503 73 13
:

Per Zackrisson

Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus
Tel:
08-709 5911
Mobil:
0725037314
: