SKI:s regionala inköpsstöd, personlig ramavtalsservice hos våra kunder

De regionala inköpsstöden är ständigt på resande fot. Syftet är att finnas nära till hands för kommuner, landsting och dess bolag som vill ha stöd i den praktiska tillämpningen av våra ramavtal.

Det är viktigt att komma på besök, vara lyhörd och tillgänglig. På så sätt fångar inköpsstöden upp synpunkter samt får insikt kring hur försörjningsbehoven kan skilja sig åt bland ramavtalsanvändarna ute i landet. Mötena genererar förståelse för kundens förutsättningar. Därifrån anpassas servicen utifrån det lokala eller regionala behovet.

Inköpsstöd är en service som ingår i ramavtalen. Den positiva responsen de regionala inköpsstöden får när de kontaktar upphandlingsansvariga visar att tjänsten har en välkommen funktion.

- Vi träffar många som använder samma avtal vilket ger erfarenhet som kommer andra till del, säger Sari. Kunskapen kan exempelvis användas till att förädla avropstöd eller att beskriva hur andra handlat på ramavtalet. Synpunkter förs vidare internt och beaktas i förstudier till kommande upphandlingar, förklarar hon vidare.

- När en kund hör av sig och önskar stöd försöker vi snabbt vara tillgängliga. Det kan vara genom ett möte hos denne eller en telefonavstämning. Vi hjälper gärna till med att informera och stötta implementering av ramavtalet i verksamheten. Tillsammans med en leverantör går det att synliggöra hur avtalet möter såväl de lokala behoven som verksamhetens leveranskrav, berättar Fredrik.

Pia Blixt, upphandlare i Marks kommun, ser Sari som nyttig hjälp då hon svarat på frågor och rett ut begreppen i Möbelavtalet.

- Saris förklaringar leder till att mitt egna informationsarbete mot beställarna i kommunens enheter underlättas betydligt. Det har varit kanonbra då hon ställt upp, såväl i personliga möten som via telefon och mejl.

- Fredrik har varit ett bra bollplank när det gäller den förnyade konkurrensutsättningen i Fordonsavtalen, intygar Per Zackrisson, upphandlare Tierps kommun. Med sin tydlighet rätar han ut frågetecken som om börkraven är rimliga eller inte.

Per fortsätter: - Det regionala inköpsstödet är en länk in i organisationen som gjort ramavtalet, och kan därmed förklara hur man tänkte. Jag ser det som en jätteviktig roll att ha dialog med. Både gällande små, stora eller svåra saker. Tjänsten är helt klart värdefull!

- Med en nära relation ska man känna att ingen fråga är för dum. Frågor om vår verksamhet eller ramavtal som är återkommande signalerar att vi behöver förtydliga eller förbättra vår information. Det tar vi med oss hem, avslutar Sari och Fredrik.

Vid frågor, kontakta

Fredrik Lovén

Chef kundstöd, SKL Kommentus
Tel:
08 709 59 36
:

Sari Bodin

Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus
Tel:
031-701 62 03
: