Så arbetar vi med LOU

Vi följer lagen om offentlig upphandling, LOU, när vi genomför upphandlingar av ramavtal.

Lagen om offentlig upphandling reglerar olika förfaranden för offentlig upphandling. Vi arbetar aktivt för att utnyttja de förfaranden och verktyg som LOU erbjuder. Vi vill alltid uppnå den bästa tänkbara affären för våra kunder.

Offentlig upphandling och inköpscentraler

Genom en ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) blev det den 15 juli 2010 möjligt att bilda så kallade inköpscentraler. En inköpscentral ska själv vara upphandlande myndighet i enlighet med LOU:s regler och får inte drivas med vinstsyfte. SKL Kommentus Inköpscentral bildades 2011.

Vi är en inköpscentral som definieras i 2 kap 9 a § LOU. Det innebär att vi upphandlar ramavtal som i sin tur är avsedda för andra upphandlande myndigheter att använda. Vi upphandlar dock inte byggentreprenader.

Använda offentliga medel effektivt

Syftet med LOU är att möjliggöra fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU. På så sätt utnyttjas konkurrensen för att använda offentliga medel så effektivt som möjligt.

Vid offentlig upphandling måste därför principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande beaktas.

Kommentarer (1)

Jamil Dawod

1. Skrivet den 10 oktober 2017 kl. 10.06

Hej,

Var kan jag bäst hitta samtliga upphandlingar och avtal för samtliga regioner, vi är ett bemanningsföretag som ska fördela våra resurser över hela Sverige. Eller är det så att vi behöver kontakta region efter region för att få dessa dom avslutade eller pågående upphandling samt gamla avtal?

Skriv en kommentar