Offentlighetsprincipen

SKL Kommentus omfattas inte av offentlighetsprincipens bestämmelser som rör utlämnande av allmänna handlingar.

Det innebär att du inte kan begära ut några handlingar hos oss.

Utlämnande av anbudshandlingar

När vi genomför upphandlingar tillämpar vi en rutin där vi ger anbudsgivarna möjlighet att ta del av varandras anbud, efter att tilldelningsbeslut meddelats (gäller upphandlingar som annonseras från och med 2017).

Leverantören har möjlighet att önska att uppgifter som kan anses vara känsliga i ett anbud inte ska lämnas ut.

Rutinen är helt frivillig från vår sida och syftet är att öka insynen i upphandlingarna.

Offentlighetsprincipen gäller när vi är ombud

När vi är ombud för andra upphandlande myndigheter är handlingar i upphandlingen inte våra handlingar. Vi har i dessa fall handlingarna som ombud för respektive upphandlande myndighet eller enhet.

Handlingarna är i dessa fall allmänna och omfattas av offentlighetsprincipen, förutsatt att den är tillämplig för vår uppdragsgivare.