Stockholms Inköpscentral

Stockholms Inköpscentral (STIC) har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnar vi upphandlingar efter regionala behov och tar fram gemensamma ramavtal. Samarbetet erbjuder också erfarenhets- och kompetensutbyte inom regionen.

Samarbetet inom regionen, där vi agerar sammankallande, erbjuder mycket erfarenhets- och kompetensutbyte vilket är en fördel för alla inblandade. Samarbetet präglas av närhet till kommunernas verksamhet, hög påverkansfaktor och flexibilitet.

Att aktivt delta och säkerställa de lokala behoven i det regionala sammanhanget är en viktig faktor – men det är en liten insats i förhållande till hela upphandlingsprocessens längd.
Vi vågar påstå att det ger hög avkastning på insatt engagemang!

En av tre kommuner är med

I Stockholms län finns 26 kommuner som förutom ett demografiskt brett spektra täcker in en geografi med huvudstad, tätort, skärgård, lantbruk, glesbygd och skog. I glappet mellan nationella och lokala ramavtal finns många områden där regionala behov kan samordnas och det är här vi kommer in. Stockholms Inköpscentral bildades våren 2013. Idag deltar elva av länets kommuner i samarbetet.

Fler medlemmar

Avsikten är att fler kommuner ska ansluta sig. Därför är samarbetet utformat så att det är enkelt för andra kommuner att komma med. Det enda man behöver göra är att ansluta sig till samarbetsavtalet och garantera ett årligt utnyttjande av verksamheten.