Organisation

SKL Kommentus AB erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral, SKL Kommentus Media och AffärsConcept.

Organisationsstruktur

Inom koncernen finns en vd, tre stödjande avdelningar och tre affärsområden. Vi är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt är vi drygt 125 anställda.

Affärsområde Ramavtal

Dotterbolaget SKL Kommentus Inköpscentral ansvarar för affärsområdet Ramavtal. Verksamheten är indelad i tre områden: Kategoristyrning som ansvarar för våra ramavtal, Upphandling som upphandlar nya ramavtal och Stockholms inköpscentral som samordnar upphandlingar och ramavtal för Stockholms läns kommuner. Verksamheten har ett 40-tal anställda och är placerad på kontoren i Stockholm och Malmö.

Affärsområde Konsult

Dotterbolaget AffärsConcept ansvarar för affärsområdet Konsult. Konsulterna är indelade i fyra grupper: två i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Grupperna har ett tätt samarbete och tar uppdrag i hela landet utifrån kundens behov och konsulternas olika kompetenser. Verksamheten har ett 40-tal anställda.

Affärsområdet HR- och Chefsstöd

Bolaget SKL Kommentus Media ansvarar för affärsområdet HR- och chefsstöd. Verksamheten är indelad i två områden. En för våra tryckta produkter som går att köpa i webbutiken och en verksamhet för våra digitala HR-tjänster. Verksamheten har sex anställda och är placerad i Stockholm.