Uppförandekod för leverantörer

Vi tar ansvar för att främja en hållbar utveckling och vill verka för att de varor och tjänster som våra kunder köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. SKL Kommentus har därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer som används i våra ramavtal.

Uppförandekoden utgår bland annat från ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. Då vi samarbetar med "Sveriges landsting och regioner om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling" inom detta område så är våra koder i stort sett identiska med varandra.

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekoden förs in i våra ramavtal genom så kallade ramavtalsvillkor. Villkoren gäller under hela avtalstiden och omfattar bland annat sex rutinkrav som leverantören måste uppfylla för att kunna verifiera att uppförandekoden uppfylls.

Ramavtalsvillkoren publiceras här inom kort.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar