Registrering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter med anledning av Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

I och med att du lägger in dina personuppgifter i webbutiken kommer dessa att förtecknas i ett databaserat register hos oss. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår distributionsprocess.

Vi lagrar även e-postadresser som används i marknadsföringssyfte och till att skicka ut nyhetsbrev och för att logga in på webbplatsen. Vi använder inte adresserna till annat än det vi säger att de ska användas till, som att skicka ut nyhetsbrev eller material som du som användare beställt.

Enligt 28 § PUL är SKL Kommentus skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna dina uppgifter.

Enligt 26 § PUL, har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked om vilka uppgifter som finns lagrade om denne. En sådan ansökan skall vara skriftlig.

Vänligen skriv till SKL Kommentus, Postadress: 117 99 Stockholm.