Artiklar om HR-tjänster

 • ÖLA 17 - SEKO

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • ÖLA 17 - Transport

  med Löneavtal 17, Protokollsanteckningar m.m.

 • RiB

 • HÖK 17 - Sveriges läkarförbund

  Huvudöverrenskommelse 17 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Sveriges läkarförbund.

 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  I Lydelse fr o m 2016-01-01

 • KOM-KL - Överenskommelse om Omställningsavtal

  Det praktiska omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete genom att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen.

 • Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

  I lydelse fr o m 2017-10-01

 • LAS - Lag om anställningsskydd

  I lydelse fr o m  2017-10-01

 • LOA - lag om offentlig anställning

  I lydelse fr o m 2017-07-01

 • AML - Arbetsmiljölag

  I lydelse fr o m 2016-12-31

 • Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

  I lydelse fr o m 2017-10-01

 • TRAKT T

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Diskrimineringslag

  I lydelse fr o m 2018-05-01

  Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Kompetensprojekt i praktiken - fördjupning

  Behöver ni ta fram en kompetensförsörjningsplan? tydliggöra koppling mellan strategier, mål och omvärldsbevakning till er operativa förmåga att utveckla rätt kompetens idag och i framtiden? Funderar ni på hur ni bäst utvecklar kompetensen, skapar en lärande kultur och får till ett mer varierat och digitalt lärande?

 • Mer om Lönelänken

  Lönelänken är ett löneanalysverktyg som ger dig stöd i ditt arbete med att ha koll på helheten, kunna analysera nuläget och diskutera kring hur ni som arbetsgivare vill att bilden ser ut om några år.

 • Prenumerera på nyhetsbrev

  Till HR- och chefsguiden Arbetsrätten erbjuder vi också ett nyhetsbrev. Som prenumerant får du aktuell och uppdaterad information om förändringar som sker i lagar, kollektivavtal och arbetsrätt och som är viktiga för dig att känna till.

 • Ledarskapets grunder, att leda mig själv och att leda andra

  Utbildningen består av två delar "att leda mig själv och att leda andra" får du lära dig hur du kan bli mer effektiv och bättre på att leda dig själv och andra. Du får verktyg och metoder som hjälper dig att bli bättre på att fokusera, prioritera, coacha och delegera.

 • Talanginventering, ledarförsörjning och successionsplanering

  En av offentlig sektors största utmaningar är idag att attrahera, rekrytera, engagera och utveckla rätt kompetens. Konkurrensen om talangerna är stenhård och det råder en påtaglig brist på kompetens inom många yrken. Svårigheter att rekrytera har nu lett till en viss förskjutning av fokus från att rekrytera till att engagera, behålla och utveckla de medarbetare vi redan har. Många organisationer saknar strategier för långsiktigt talangutveckling och kompetensförsörjning.

 • HR- & chefsstöd

  Vi erbjuder strategiska verktyg i HR-processen. Du får stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra i form av systemstöd, löneanalysverktyg, lag och avtalsdatabas samt tryckta lagar och avtal.

 • KOLL på Lärarkompetensen?

  Idag använder fler än 35 kommuner LärarKOLL för kartläggning och analys av Lärarlegitimation och Lärarkompetens inom Förskolan, Grundskolan och Gymnasieskolan.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder offentlig sektor tjänster inom inköp och HR-området. Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Vi har Hållbarhetskollen som följer upp de sociala krav som ställts i upphandlingar. Våra konsulter erbjuder kvalificerat stöd inom inköp och upphandlingsområdet. Vi erbjuder digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom arbetsrättsområdet. Vi erbjuder också utbildning inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

 • Bilaga L till AB 17

 • KOM-KL - Överenskommelse om Omställningsavtal

  Det praktiska omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete genom att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen.

 • Artiklar inom HR-området

  Här samlar vi artiklar som vi skriver om våra utbildningar eller tjänster inom HR-området.

 • TRAKT T

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Lag om ledighet för närståendevård

  I lydelse fr o m 2018-01-01

  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

 • LRA

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • HÖK 16 - Vårdförbundet & Fysioterapeuter

  I lydelse fr o m 2017-04-01

 • Nya lagar och förordningar inom HR-området

  SKL Kommentus erbjuder offentlig sektor tjänster och produkter som stödjer och effektiviserar verksamheten inom HR-området. Det handlar om olika HR-tjänster i form av webbtjänster och IT-stöd, tryckta blanketter och specialprodukter och tryckta lagar och avtal som rör den kommunala verksamheten.

 • HR- och chefsguiden Arbetsrätten

  HR- och chefsguiden Arbetsrätten är en lag- och avtalsdatabas samt en chefsguide som enkelt kan kopplas till organisationens intranät eller liknande. Den ger dig stöd inom området arbetsrätt i form av lagar, avtal, AD-domar, förordningar, författningar, vägledning och nyhetsinformation från institutioner och myndigheter.
  Läs mer om hur HR- & chefsguiden kan hjälpa dig

 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  I Lydelse fr o m 2016-01-01

 • Lönelänken

  Ett effektivt, strategiskt verktyg utvecklat av SKL, som hjälper dig som arbetsgivare i kommun eller landsting. Det är ett löneanalysverktyg som ger dig underlag du kan använda i den lönepolitiska diskussionen. Du får stöd i frågor som handlar om lönepolitik och en helhetssyn när det gäller lönestruktur som exempelvis lönerelationer och lönespridning. Läs mer om hur Lönelänken kan hjälpa just dig

 • HÖK 17 - Sveriges läkarförbund

  Huvudöverrenskommelse 17 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Sveriges läkarförbund.

 • ÖLA 17 - Transport

  med Löneavtal 17, Protokollsanteckningar m.m.

 • ÖLA 17 - Fastighets

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • PAN 16

  I lydelse fr o m 2017-05-01

 • Specialbestämmelser Läkare

  Specialbestämmelser för läkar inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta, bilaga 3 till HÖK 17

 • PAN 16

  I lydelse fr o m 2017-05-01

 • RiB

 • Specialbestämmelser Läkare

  Specialbestämmelser för läkar inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta, bilaga 3 till HÖK 17

 • HÖK T - AkademikerAlliansen

 • LOA - lag om offentlig anställning

  I lydelse fr o m 2017-07-01

 • HÖK T - AkademikerAlliansen

 • Bilaga E till AB 17

 • Diskrimineringslag

  I lydelse fr o m 2018-05-01

  Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Lag om ledighet för närståendevård

  I lydelse fr o m 2018-01-01

  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

 • Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

  I lydelse fr o m 2017-01-01

 • Tester för rekrytering

  Vill du veta mer om hur du kan nå bättre rekryteringsbeslut genom att använda tester och analyser? Vill du bli säkrare och genomföra mer träffsäkra rekryteringar? Vill du få en inblick i vilka verktyg som finns på marknaden och vad du ska tänka på i ditt val av verktyg? Då är detta utbildningen för dig. Den hålls i seminarieform där du som deltagare är involverad i dialog och diskussioner kring vad man ska tänka på när man upphandlar, väljer och använder tester och analyser i rekryteringssammanhang.

 • Hur bygger man organisation i en flyktig och tvetydig värld?

  Hur ska kommuner och landsting attrahera framtidens medarbetare?
  Lär av den amerikanska militärens erfarenheter från Irak.
  Det var rådet vid ett fullsatt inspirationsseminarium på SKL Kommentus.

 • Nyutveckling av plattform för HR- & Chefsguiden 3.0

  Utvecklingen avser vår plattform SKL Kommentus Arbetsrätten som består av en HR- och chefsguide. Tjänsten är en portallösning som ger stöd i ett hållbart ledarskap för organisationens HR och chefer i frågor som rör medarbetare, lön och anställning med mera.

  Under utvecklingsprojektets gång har det öppnats nya möjligheter till förbättring/utveckling av plattformen som inte var planerade och estimerade vid projektstart. Det innebär att vår leverans/lansering av plattformen blir något försenad. Vi uppskattar idag leveransdatum till augusti/september 2018.

  På den här sidan kommer vi löpande att informera och hålla er uppdaterade om vad som händer och hur arbetet fortskrider.

  Du som är användare av HR- & Chefsguiden redan idag kommer kontinuerligt att får information via vårt nyhetsbrev.

 • Anmäl intresse HR- & chefsguiden

  Har du frågor eller önskar en presentation av HR- & chefsguiden, fyll i webbformuläret och skicka in det så kontaktar vi dig inom kort.

 • Våra aktiviteter

  Här kan du anmäla dig till våra seminarier, utbildningar och övriga aktiviteter.

 • ÖLA 17 - SEKO

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • Bilaga J till AB 17

 • ÖLA 17 - Fastighets

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • Bilaga J till AB 17

 • Bilaga E till AB 17

 • LRA

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Bilaga L till AB 17

 • Pactas löneavtal ÖLA 16

  I webbutiken säljer vi numera även Pactas tryckta löneavtal.

 • Så blir kompetensförsörjning en värdefull del av det strategiska arbetet!

  Vi har nöjet att som huvudsponsor vid HR NU 2015 bjuda in dig till vårt seminarium.

  Besök oss på HR NU den 22 - 23 april 2015, Kista Science Tower, ett event med fokus på HR i offentlig sektor.

 • Webbaserad utbildning i systematisk uppföljning för chefer i socialtjänsten

  Intresset för uppföljning i socialtjänsten har skiftat från kostnadsuppföljningar till att se värdet med att följa upp hur det går. Socialstyrelsen och utbildningsföretaget Xtractor arbetar därför med att ta fram en webbaserad utbildning i systematisk uppföljning som lanseras våren 2015.

 • Att bli en kompetent kravställare av kompetens

  Att bli en kompetent kravställare av kompetens är en del i processen att uppnå en effektiv kompetensförsörjning. När man har en effektiv kompetensförsörjning kan man omsätta bland annat omvärldsutveckling, verksamhetsplan och verksamhetsutveckling till kompetenskrav.