Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

Fickfakta från AffärsConcept AB

Av: Juristerna på AffärsConcept AB

I AffärsConcepts fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Fickfakta innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

I nya LUF har uppdelningen av A- och B-tjänster upphört, i stället talar lagstiftningen om sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Regleringen av ramavtal har blivit mer detaljerad, bland annat har ramavtalstiden begränsats till åtta år. Konkurrenspräglad dialog är numera ett förfarande även inom LUF. Det samlade dokumentet ESPD har införts och syftar till att standardisera formen för egen försäkran om leverantörens möjlighet att delta i upphandlingar. En av de större skillnaderna mot gamla LUF är att förfarandereglerna allt mer liknar dem i LOU.

Artikelnummer:
7345-301-1
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2017
1 > st
165,00 kr/st
Finns i lager

Totalt: 165,00 kr

Liknande

Lagen om offentlig upphandling

Totalt: 165,00 kr

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.