Arbetsrätt

Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 1. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

Avtalen inom arbetsrätt är sorterade i bokstavsordning.

AML - Arbetsmiljölag

Artikelnr: 3113509 Finns i lager
1-9 st
102,00 kr/st
10-99 st
92,00 kr/st
100 > st
80,00 kr/st

Totalt: 102,00 kr

ATL

Artikelnr: 3113604 Finns i lager
1-9 st
72,00 kr/st
10-99 st
67,00 kr/st
100 > st
58,00 kr/st

Totalt: 72,00 kr

Diskrimineringslag

Artikelnr: 3113006 Finns i lager
1-9 st
91,00 kr/st
10-99 st
82,00 kr/st
100 > st
73,00 kr/st

Totalt: 91,00 kr

Föräldraledighetslag

Artikelnr: 3111708 Finns i lager
1-9 st
67,00 kr/st
10-99 st
58,00 kr/st
100 > st
55,00 kr/st

Totalt: 67,00 kr

KAF

Artikelnr: 2640601 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

KAN-KL

Artikelnr: 3110801 Finns i lager
1-9 st
91,00 kr/st
10-99 st
82,00 kr/st
100 > st
73,00 kr/st

Totalt: 91,00 kr

KHA

Artikelnr: 3110601 Finns i lager
1-9 st
85,00 kr/st
10-99 st
76,00 kr/st
100 > st
68,00 kr/st

Totalt: 85,00 kr

Lag och förordning om totalförsvarsplikt

Artikelnr: 3111203 Finns inte i lager
1-9 st
104,00 kr/st
10-99 st
95,00 kr/st
100 > st
83,00 kr/st

Totalt: 104,00 kr

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Artikelnr: 3113301 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Artikelnr: 2612901 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr