Våra tjänster

Vi erbjuder offentlig sektor tjänster inom inköp och HR-området. Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Vi har Hållbarhetskollen som följer upp de sociala krav som ställts i upphandlingar. Våra konsulter erbjuder kvalificerat stöd inom inköp och upphandlingsområdet. Vi erbjuder digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom arbetsrättsområdet. Vi erbjuder också utbildning inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

  • Våra tjänster

    SKL Kommentus uppdrag är att göra största möjliga nytta för SKL:s medlemmar. Det gör vi genom att erbjuda två strategiska områden för offentlig sektor: inköp och HR-området.

Upphandling och avtal

Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster för upphandlande myndigheter. Här hittar du pågående upphandlingar och de ramavtal som vi erbjuder.

Stöd inom offentlig upphandling

Behöver du stöd och hjälp med upphandling? Vi hjälper dig gärna! Vi genomför alltid våra uppdrag utifrån dina behov med stor affärsmässighet och hög etik.

HR-tjänster

Vi erbjuder offentlig sektor digitala tjänster för strategisk HR- och kompetensförsörjning. Med hjälp av våra verktyg och tjänster kan du effektivisera ditt arbete. 

Utbildning

Vill du bli mer kunnig och skicklig inom ditt område? Vi erbjuder utbildningar inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

Var med och påverka!

Det är viktigt att vi ställer och följer upp sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. I Hållbarhetskollen kan vi, kommuner och landsting, tillsammans minska risken för att upphandlade produkter har en ohållbar bakgrund.