Digitala HR-tjänster och kompetensförsörjning

Vi erbjuder strategisk stöd i HR-processen och inom kompetensutveckling. Du får stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra HR-processerna och kompetensutveckling i form av kompetensstöd, systemstöd och tjänster. Våra systemstöd levererar ett väl förberett ramverk, rapportbibliotek med mera. Systemen är snabbt uppe hos er i era miljöer, endast en marginell anpassning måste göras.

  • Vi erbjuder enkla, effektiva och kostnadseffektiva HR-tjänster som underlättar för dig i ditt vardagliga arbete.

HR- och chefsguiden ger dig som arbetar med personalfrågor stöd i form av lagar, avtal, förordningar, AD domar, cirkulär, kommentarer, mallar, checklistor samt en chefsguide.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev inom området personal/HR och arbetsrätt. Som prenumerant får du bland annat information om förändringar i lagar och kollektivavtal.

Lagar och kollektivavtal, som SKL och Pacta tecknar centralt för medarbetare i kommuner, landsting och regioner, finns även att köpa tryckta i vår webbutik. 

Nytt uppdrag

Vi vill vara riktigt vassa på att ge stöd inom HR-området och med ett nytt och utökat uppdrag ska det bli möjligt. Att knyta ännu starkare band till Sveriges Kommuner och Landsting och satsa mer på kompetensutveckling är andra prioriterade områden.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar