Strategisk HR- och kompetensförsörjning

Vi ger dig stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra HR processer och kompetensutveckling i form av kompetensstöd, systemstöd och tjänster. Våra systemstöd levererar ett väl förberett ramverk, rapportbibliotek med mera för snabb uppstart som endast kräver marginell anpassning.

  • Vi erbjuder enkla, effektiva och kostnadseffektiva HR-tjänster som underlättar för dig i ditt vardagliga arbete.

HR- och chefsguiden ger dig som arbetar med personalfrågor stöd i form av lagar, avtal, förordningar, AD domar, cirkulär, kommentarer, mallar, checklistor samt en chefsguide.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev inom området personal/HR och arbetsrätt. Som prenumerant får du bland annat information om förändringar i lagar och kollektivavtal.

Lagar och kollektivavtal, som SKL och Pacta tecknar centralt för medarbetare i kommuner, landsting och regioner, finns även att köpa tryckta i vår webbutik. 

Tipsa en vän