Lönelänken

Ett effektivt, strategiskt verktyg utvecklat av SKL, som hjälper dig som arbetsgivare i kommun eller landsting. Det är ett löneanalysverktyg som ger dig underlag du kan använda i den lönepolitiska diskussionen. Du får stöd i frågor som handlar om lönepolitik och en helhetssyn när det gäller lönestruktur som exempelvis lönerelationer och lönespridning. Läs mer om hur Lönelänken kan hjälpa just dig

  • Säkerställer att ni arbetar med löneanalyser på ett strukturerat sätt, verktyget ger ett bra stöd i processen med flexiblare och mer uttömmande analysmöjligheter.
  • För dig som har inloggning

    Logga in på Lönelänken

Sagt om Lönelänken

"Möjligheten att ha ett lokalt nätverk för delning av lönestatistik. Detta hjälper oss som arbetsgivare att hålla koll på omgivande kommuners lönelägen i olika befattningar, särskilt de som det är hög konkurrens om. Det hjälper oss i vår lönebildningsprocess."
Tanja Persdotter Möller, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

"Det som är bra med verktyget är just att det uppfyller sitt syfte, dvs. att ge en omvärldsbevakning av aktuellt löneläge i våra befattningar. Vi har framförallt använt verktyget i samband med stöd till våra chefer i lönesättning."
Donovan Häll, Kommunstyrelseförvaltningen, Haninge Kommun
  • För dig som har en inloggning

    Du som redan har en inloggning
  • Tipsa en vän